DENOMINACIJE I DEVALVACIJE DINARA

Denominacije dinara

Datum denominacije Stari = novi Skinuto nula Propis Kurs dinara
1. avgust 1965. 100 = 1 – 00 Zakon o izdavanju novih novčanica i kovanog novca

( Sl.list SFRJ, br 33/65)

1 USD = 1.250,00 DIN
1. januar 1990. 10.000 = 1 – 0 000 Zakon o promeni vrednosti dinara

( Sl.list SFRJ, br 83/89)

1 DEM =   7,00 DIN
1. juli 1992. 10 = 1 – 0 Uredba o promeni vrednosti dinara

( Sl.list SRJ, br 15/92)

1 USD = 200,00 DIN
1. oktobar 1993. 1.000.000 = 1 – 000 000 Zakon o promeni vrednosti dinara

( Sl.list SRJ, br 57/93)

1 DEM = 300 DIN
1. januar 1994. 1.000.000.000 = 1 – 000 000 000 Uredba o promeni vrednosti dinara

( Sl.list SRJ, br 83/93)

1 DEM = 4 100 DIN
24. januar 1994. 12.000.000 = 1 – 0 000 000 Uredba o novom dinaru

( Sl.list SRJ, br 6/94)

1 DEM = 1,00 DIN
»novi dinar« od 24. januara 1994.        

 

Devalvacije dinara

Datum devalvacije Iznos dinara za
1 USD 1 DEM
1. januar 1952.    50,00      12,00
1. januar 1952. 300,00      71,43
30. novembar 1964. 750,00    187,50
26.juli 1965. 1.250,00    312,50
24. januar 1971.      15,00        4,10
22. decembar 1971.      17,00        5,27
6.juni 1980.      27,30      11,83
21. oktobar 1981.      36,90      16,94
16. novembar 1987. 1.297,84    610,32
25. maj 1988. 1.536,40    911,52
28. decembar 1989.      11,77       7,00
1. januar 1991.      13,45       9,00
20. april 1991.      22,25      13,00
26. januar 1992.    104,78      65,00
4. februar 1992.    104,14      84,20
11. mart 1992.    142,38      85,00
13. april 1992.    328,50      200,00
1. juli 1992.    200,00      131,81
13. novembar 1992.    750,00      475,37
10. april 1993. 48.000,00 30.013,00
24. januar 1994.        1,75 1 novi dinar
25. novembar 1995.        4,66       3,30
31. mart 1998.         6,00
6. decembar 2000.        30,00

 

 

WWW.SUDSKIVESTAK.RS